ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 380/11-03-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ZHΣΟΣ ΖΗΣΟΣ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, Αθηνάς 22, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 02/03/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής σε προϊόντα που πωλούσε (π.χ. ομπρέλες). Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2§ 1 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.