ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 405/10-03-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΝΩΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, Βλαδίμηρου Μπένση 1 & Ραβινέ 25, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 02/03/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη αναγραφής κατεψυγμένων στα σφολιατοειδή στη βιτρίνα του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.