Με την υπ’ αριθ. 5442/19-3-2015 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το  άρθρο 133 παρ. 5β της υπ’ αριθ. Α2 –718 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην επιχείρηση Ε. ΜΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα στο 11ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4177/2013, που διενεργήθηκε στις 9-3-2015 διαπιστώθηκε ότι στο αριθ. 0503/31-12-2014 Τιμολόγιο αγοράς και το 0649/31-12-2014 συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής (παραστατικό διακίνησης καυσίμων στερεής βιομάζας) που εξέδωσε η επιχείρηση, δεν αναγράφονταν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 133§4 της Α2-718 Υ.Α. (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) στοιχεία, ήτοι η προέλευση, η πηγή και η κλάση του προϊόντος “ΜΠΡΙΚΈΤΕΣ ξύλου 20Kg”.