ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 6241/02-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «CENO REX. PETRIT, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί της Γ΄ Σεπτεμβρίου 4 & Σατωβριάνδου 9 – Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24/09/2014, διαπιστώθηκε : α) ο άρτος που διατίθετο από την επιχείρηση δεν ζυγίζονταν παρουσία του καταναλωτή, β) έλλειψη τιμών σε σφολιατοειδή σε βιτρίνα εντός του καταστήματος. Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις των άρθρων 4 & 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 36 § 2 και 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. αντίστοιχα.