Με την υπ’ αριθ. 11734/24-06-2015 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το  άρθρο 2 παρ. 14γ της υπ’ αριθ. Α2 –718 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην επιχείρηση Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., με έδρα στην οδό Λ. Κηφισού 80 Περιστέρι, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4177/2013, που διενεργήθηκε στις 16-06-2015 στο υποκατάστημά της εταιρείας στα Μελίσσια, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν “ΗΒΗ πορτοκαλάδα 3+1 ΔΩΡΟ” υπήρχαν εντός του καταστήματος δυο διαφορετικές τιμές πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της υπ’ αριθ. Α2 –718/14 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .