Με την αρ. πρωτ. 1872/12-03-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500€ (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΓΝΩΣΗ ΚΑΦΕ Ε.Ε.», που βρίσκεται στη διεύθυνση Αναπαύσεως & Αμφιλοχίας 2 στο Περιστέρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 03/03/2015 διαπιστώθηκε έλλειψη βιβλίου με δελτία παραπόνων κατά παράβαση του άρθρου 96§1 της Υπ. Απόφασης Α2-718/31-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014).