Με την υπ’ αριθμ. 287/26-02-2015 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην επιχείρηση «EXPRESS M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της οδού Αγ. Δημητρίου 63 στον Άλιμο για τους κάτωθι λόγους:

Σε αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 13/02/2015 στο κατάστημα (Σούπερ Μάρκετ) της εν λόγω επιχείρησης, που βρίσκεται επί της Λ. Σαλαμίνος 101 στη Σαλαμίνα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πινακίδες στις οποίες αναγράφονταν παραπλανητικές ενδείξεις ως προς την αρχική τιμή πώλησης του προϊόντος «Μαλακτικό ρούχων LENOR 28 δόσεων», κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 14β της Υ.Α. Α2-718/2014.