Θέτοντας ως προτεραιότητα την επίλυση του ζωτικού προβλήματος της υδροδότησης των νησιών του Αργοσαρωνικού, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, υπέγραψε την σύμβαση για το έργο «Κατασκευή του Βόρειου Τμήματος του Κεντρικού Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και της Κεντρικής Δεξαμενής Ύδρευσης Νήσου Αίγινας».

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ –  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007 – 2013 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3.513.432,98 €.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Με εφόδιο  το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ , αναπτύσσουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες δράσεις – μέσα από τις κατάλληλες και απαραίτητες υποδομές – που θα  εξασφαλίσουν την καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους των νησιών του Αργοσαρωνικού αλλά και την οικονομική και τουριστική ενίσχυση τους.

Το νερό αποτελεί φυσικό δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό ζωτικής σημασίας. Θεωρούμε αυτονόητη την εξασφάλιση της παροχής του για όλους τους πολίτες».