Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος διαδικτυακός τόπος για την Περιφέρεια Αττικής είναι:

https://patt.gov.gr.