Μέτρα για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων από την υπεραλίευση, ειδικά κατά την θερινή περίοδο της αναπαραγωγικής διαδικασίας, ζητά με επιστολή του προς την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Μαρία Δαμανάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας   και  Ναυτιλίας    κ. Χαράλαμπο Παμπούκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτέλεσε η υποβολή αιτήσεων από μηχανότρατες για χορήγηση άδειας απόπλου σε διεθνή ύδατα κατά τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία, η οποία έχει  ψηφιστεί πριν από 45 χρόνια, κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες, τόσο σε σχέση με το περιβάλλον όσο και σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας (συστήματα εντοπισμού ψαριών κ.λπ.). 

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας,  σήμερα στις Ευρωπαϊκές θάλασσες και ιδιαίτερα  στη  Μεσόγειο,  τρία στα τέσσερα είδη ψαριών αλιεύονται σε ποσοστό πάνω από το όριο αντοχής της βιωσιμότητάς τους. Αν δεν δράσουμε άμεσα, το ένα μετά το άλλο, τα είδη ψαριών και τα αποθέματά τους θα μειώνονται συνεχώς, με προοπτική εξαφάνισης. Μια τέτοια εξέλιξη εκτός από την περιβαλλοντική πλευρά και τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργήσει στο ευαίσθητο θαλάσσιο  οικοσύστημα, έχει και μια σοβαρή οικονομική πλευρά. Αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, είναι φανερό ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν ψάρια. Έτσι, στο μέλλον θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας στον αλιευτικό κλάδο, στη μεταποιητική βιομηχανία, στις  μεταφορές, στις λιμενικές υποδομές  και σε μια σειρά αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά προτείνει την επανεξέταση και αναθεώρηση  τόσο της Ευρωπαϊκής  όσο και της Εθνικής Νομοθεσίας,  με στόχο την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και κατά συνέπεια την αύξηση της  αλιευτικής παραγωγής, γεγονός που θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις και για τους επαγγελματίες αλιείς.