Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Θεόδωρου Πάγκαλου, και παρουσία του Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Horst Reichenbach.

Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

Α.     Διαχείριση στερεών αποβλήτων Αττικής

1. Εντοπισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των έργων Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής.

2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης και διαδικασίες εγγυήσεων για την υλοποίηση των έργων (Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων/ Συνεισφορά ελληνικού Δημοσίου, Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ιδιωτική χρηματοδότηση από δάνεια τραπεζών και ιδιωτών).

3. Δυνατότητες συνεργασίας των ελληνικών αρχών με την Ομάδα Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

4. Εναρμόνιση των έργων με το νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως προκύπτει από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.     Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αττικής.

1. Αξιολόγηση έργων δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ως προς την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

2. Αντιμετώπιση περιπτώσεων έργων που προσκρούουν σε δυσκολίες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, επανέλαβε την πάγια θέση της Περιφέρειας Αττικής για άμεση και οριστική επίλυση του προβλήματος των Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στην Αττική των 5 εκ. πολιτών, έκανε εκτενή αναφορά στα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στο λεκανοπέδιο αλλά και στη σημασία της σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να επισημάνει τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΕΣΔΝΑ λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Σύνδεσμος είναι μια νέα αφετηρία. Δεν πρέπει να φορτωθεί με τα βάρη του παρελθόντος. Η Κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας, ώστε προβλήματα, κυρίως οικονομικά και θεσμικά, να μην αποτελέσουν βαρίδια για τη λειτουργία του νέου Συνδέσμου. Χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σ’ αυτό. Tα σκουπίδια δεν είναι μόνο υπόθεση της Κεντρικής Διοίκησης αλλά, πρωτίστως, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δήμων».