Ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα μετά και την πρόσφατη υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό. Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση της παραλίας του Θορικού, μήκους ενός χιλιομέτρου και σε επιφάνεια 100 στρεμμάτων και έχει προϋπολογισμό περίπου 4 εκατομμύρια Ευρώ. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε δυο χρόνια και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός σημαντικού χώρου αναψυχής για τους πολίτες. Το κόστος θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. – με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους), δηλαδή από πόρους του ΕΣΠΑ.

 

Υπενθυμίζεται ότι η παραλία του Θορικού είχε εδώ και χρόνια ρυπανθεί από τη χρήση της, ως χώρος απόθεσης μεταλλευτικών απορριμμάτων, τα οποία προήλθαν από την έντονη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην περιοχή κατά το παρελθόν. Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η εξυγίανση της περιοχής και η αποκατάστασή της, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η χρήση της ως παραλία για κολύμβηση, αλλά να χρησιμοποιείται ως χώρος περιπάτου και αναψυχής για τους πολίτες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός τόνισε:

«Η Περιφέρεια Αττικής παραλαμβάνει σήμερα μια απαγορευμένη λόγω ρύπανσης παραλία και σε δυο χρόνια θα παραδώσει στους πολίτες έναν χώρο αναψυχής και περιπάτου.

Συνεχίζουμε να εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ σημαντικά έργα υποδομής που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι ο χρόνος για την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ τελειώνει. Όσα έργα καθυστερούν θα απεντάσσονται. Η χώρα μας δεν μπορεί να χάνει κονδύλια, δεν μπορεί να αφήνει να χάνονται απαραίτητα έργα υποδομής».