Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε ομόφωνα την προώθηση ένταξης  του έργου «Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου Δήμου Διονύσου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Αττικής 2007 – 2013, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της Τρίτης 26 Ιουνίου 2012.

Ο Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, που παρέστη στη Συνεδρίαση,  χαιρέτισε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή και εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχιστεί η ουσιαστική συνεργασία που υπάρχει με την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Ξεπερνώντας γραφειοκρατικές εμπλοκές και δυστοκίες και έχοντας πάντα ως βασική προϋπόθεση την κατάθεση ώριμων μελετών από τους Δήμους, αποδεικνύουμε σε καθημερινή βάση την πρόθεσή μας να υλοποιηθούν σημαντικά  έργα υποδομών, που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας Συνεδρίασης το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, προχώρησε στην κατά πλειοψηφία  έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης δύο έργων που θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα:

  • «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης» προϋπολογισμού 1.547.287,65 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  • «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)