Ένα βήμα μπροστά προχώρησε το εμβληματικό έργο της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των εκροών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  ενέκρινε τη σκοπιμότητα για την υποβολή  ένταξης του συγκεκριμένου έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς και τη σκοπιμότητα υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το παραπάνω έργο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε σχετικά: «Πρόκειται για μία καινοτόμο δράση, ένα σημαντικό έργο που αφορά όλους τους  πολίτες του λεκανοπεδίου και αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην προστασία του περιβάλλοντος της Αττικής. Οφείλουμε να αγκαλιάσουμε το εμβληματικό αυτό έργο και να το υλοποιήσουμε, με γρήγορους ρυθμούς και τηρώντας τους όρους διαφάνειας».

Στη συνέχεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την υποβολή πρότασης εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης.

Μια πρόταση που στοχεύει σε μια νέα ψηφιακή στρατηγική για την Περιφέρεια Αττικής, μέσα από την οποία θα επιτευχθεί η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Περιφέρειας με τις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής  θα διαμορφώσει ένα ανοικτό και φιλικό προς τους πολίτες περιβάλλον, το οποίο θα τους διευκολύνει στις συναλλαγές τους.

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 για την εκτέλεση τεσσάρων αναπτυξιακών έργων, τα οποία αφορούν σε αντιπλημμυρικά έργα και σε έργα βελτίωσης του επαρχιακού δικτύου. Πρόκειται για ώριμα έργα υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 112.489.000 Ευρώ, τα οποία θα αποφέρουν άμεσες απορροφήσεις των κονδυλίων του ΠΕΠ Αττικής, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανακούφιση των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων.

Αναλυτικά τα έργα είναι:

  1. Αγωγός Ομβρίων Υδάτων Οδού Καλπακίου Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού στο Ε.Π. Αττικής 2007-2013 και εκτέλεσής του, με συγχρηματοδοτούμενους πόρους από την Περιφέρεια Αττικής.
  2. Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων, της Νήσου Σαλαμίνας, στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής.
  3. Προσθήκη υποέργου στην ήδη χρημοδοτούμενη από το ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 και το Μέτρο 6.3 «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας Νέας Προγραμματικής Περιόδου» που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ, μελέτη «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης (Κόμβος Καλλονής) – Γαλατάς» και εκτέλεση από την Περιφέρεια Αττικής για την πράξη «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης (Κόμβος Καλλονής) – Γαλατάς (Διακριτό Τμήμα Βελτίωσης) και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής.

Προσθήκη υποέργου στην ήδη χρηματοδοτούμενη από το ΠΕΠ Αττικής μελέτη «Δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων ΟΤΑ Μελισσίων – Νέας Ερυθραίας – Κηφισιάς – Αιγάλεω» για την πράξη «Δίκτυο Ομβρίων και Συλλεκτήρων στους πρώην ΟΤΑ Μελισσίων, Κηφισιάς και Αιγάλεω και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής.