Η Διοίκηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής εργαζόμενη πάντα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και έχοντας ως άξονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με τον εθνικό σχεδιασμό και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, από τον Μάιο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2016 ολοκλήρωσε τις  αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ Βαρνάβα, Γραμματικού, Αυλώνα, Κάλαμου, Μεθάνων, Αγκιστρίου και Σπετσών της Περιφέρειας Αττικής.
 
 Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ, που έλαβε χώρα την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, ο Σύνδεσμος σεβόμενος το περιβάλλον και  το δημόσιο συμφέρον, ολοκλήρωσε επίσης την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α., Μεγάρων,  Παλαιάς Φώκαιας και Καλυβίων ενώ άμεσα προβλέπεται και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Κερατέας ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να αποφευχθεί ζημία του δημοσίου με πρόστιμα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Οι ΧΑΔΑ έχουν εναρμονιστεί με το περιβάλλον τοπίο, διαθέτουν υποδομές για την συνεχή περιβαλλοντική τους παρακολούθηση ενώ  στην  φύτευσή τους, ύστερα από σχετική άδεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, χρησιμοποιήθηκε και κόμποστ Τύπου Α που παράγεται στο ΕΜΑΚ Δυτικής Αττικής, ευθύνης ΕΔΣΝΑ. 
 
Οι εργασίες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ που παρουσιάστηκαν, συμβασιοποιήθηκαν ως ακολούθως:
 
ΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       6.110.000 €  (ΜΕ Φ.Π.Α.) – ΣΥΜΒΑΣΗ:      2.800.000€ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 
ΕΚΤΑΣΗ: 121 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ: ~1,5 ΕΚΑΤΟΜ m3
 
ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗ: ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & ΧΑΔΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ:      
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       5.400.000 €  (ΜΕ Φ.Π.Α.) – ΣΥΜΒΑΣΗ: 2.300.000€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: 36 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ: ~550.000m3
ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΠΑΛΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ: 17 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ: ~122.000m3
 
Οι εργασίες αποκατάστασης επιγραμματικά αφορούσαν: 
•Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής
•Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου
•Έργα διαχείρισης ομβρίων.
•Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
•Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
•Έργα πρασίνου και άρδευσης
•Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)
•Έργα πρασίνου και άρδευσης 
Τα χρήματα διατέθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 
Ο ΕΔΣΝΑ, χάρη στην καλή συνεργασία με τους Δήμους, συνεχίζει να εργάζεται στην κατεύθυνση ενός οικονομικά δίκαιου και βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων.