Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα.

Τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο A της οικονομικής προσφοράς, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν (ιδιοχείρως/ταχυδρομικώς/ με fax/ με e-mail) μέχρι την 26/11/2013 και ώρα 10π.μ. στην Δ/νση Οικονομικού Π.Ε. Νοτίου Τομέα Ταχ. /νση: Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133, Ταχ. Κώδικας: 17674, 4ος όροφος, τηλέφωνο 2132101222 -2132101208, fax: 2132131217, e-mail: doiknt@patt.gov.gr

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.