Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

            Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 03/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρες 07:30 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την αντικατάσταση του καταγραφικού συστήματος των καμερών για τις ανάγκες του Γενικού Αρχείου της Π.Ε.Δ.Α., λόγω βλάβης, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλσης.