Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών για τη Διεύθυνση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 2013-14, για όσα δρομολόγια προκύψει αδυναμία των αναδόχων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για νέα δρομολόγια, με υποβολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας, Σταδίου 60, 5ος όροφος και αποσφράγιση προσφορών την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Συγγρού 15-18, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης καθώς και η ορθή επανάληψη αυτής στις 28/01/2014.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ PDF 62,68 KB18/08/21 11:16:58