Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, ισόγειο, έως τις 23 / 08 / 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επείγουσα προμήθεια τριών (3) τροφοδοτικών SERVER για το τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α., οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.