Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει δημοπρασία, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθήκης υλικών δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 6-8-2013, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09.00π.μ έως 14.00μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.