Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη «Διοργάνωση εκδήλωσης-ημερίδας προς τιμή του Μάνου Χατζιδάκι, στην Αθήνα τον Μάρτιο 2014» συνολικού προϋπολογισμού 13.714,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88, έως τις 13/2/2014, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πεδίο «ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» – σελ.2 της συνημμένης Προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13-2-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

 

Ακολουθεί το αρχείο της προκήρυξης.