Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύσσειτην επιλογή με ανοικτή διαδικασία του Παρόχου για την Παροχή Υπηρεσιών υπό τον τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Προϋπολογισμού: 245.000,00 € (με ΦΠΑ), και καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των ως άνω υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (ΔΤΕΠΕΠ), οδός Ακ.Ποσειδώνος 14-16, 2ος όροφος, στις    27/5/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η παραλαβή των τευχών από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται ενυπόγραφα, από την ΔΤΕΠΕΠ (τηλ. 213 2073745) μέχρι και την 21/5/1014. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Aκολουθούν τα σχετικά αρχεία.

TIMOΛΟΓΙΟ PDF 90,60 KB18/08/21 11:29:12
ΕΣΥ PDF 317,36 KB18/08/21 11:29:12
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 58,80 KB18/08/21 11:29:12
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 267,33 KB18/08/21 11:29:12