Στις 23/11/2012 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Δήμο Αθηναίων.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.αλεξάνδρας