ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη λήψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υγειονομικών μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας με απαγόρευση της άμεσης διάθεσης για ανθρώπινη κατανάλωση
κυδωνιών αλιευμένων από τη Ζώνη II (ΜΠΑΤΣΙ), η οποία καθορίζεται στη θαλάσσια
περιοχή της νήσου Σαλαμίνας από το τέρμα του Ναυστάθμου μέχρι τον κάμβο του
Μάκρη, από τις συντεταγμένες:
1. 370 59′ 46.71″ Β 230 31′ 9.22″ Α
2. 370 59′ 56.25″ Β 230 31′ 10.76″ Α
3. 380 0′ 21.77″ Β 230 29′ 7.90″ Α
4. 380 0′ 12.15″ Β 230 29′ 7.41″ Α
1α. 370 59′ 43.16″ Β 230 27′ 59.80″ Α
2α. 370 59′ 48.71″ Β 230 27′ 49.82″ Α