Ακύρωση γνωστοποίησης λειτουργίας (με αριθμό 1254936 ver. 1) μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΠΟΕ” επί της Λεωφ. Ηρακλείου 389 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,36 KB26/10/23 11:43:41