Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ επί της Λεωφόρου Μεσογείων 316 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1317798.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 73,31 KB10/10/23 10:25:02