Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Μεσογείων 316 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1318687.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,47 KB10/10/23 10:40:28