Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΙΟΝΗΣ” επί της οδού Κασσιόπης 11, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1323724/07-11-2023.