ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της ” ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ”  επί της οδού

Φλέβας & Ηρώς Κωνσταντοπούλου 2 στο Δήμο Ιλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,77 KB17/08/22 12:53:54