ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Μ. Αλεξανδρου  206 στο Δήμο Ιλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 76,88 KB17/08/22 09:53:16