Γνωστοποίηση εγκατάστασης, κτηριακής και μηχανολογικής, επίγειου κέντρου δορυφορικών ζεύξεων, με την επωνυμία NOVA BROADCASTING ΜΟΝ. ΑΕ, που θα κατασκευασθεί στη θέση ΠΟΥΣΙ ΠΑΛΙΤ, εντός του  ΒΙ.ΠΑ Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού Αττικής. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,00 KB12/07/22 09:20:06