ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΛΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ  1o ΧΛΜ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1259277 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 96,01 KB20/06/24 11:38:35