ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ POWERCHEM I K E ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ ΑΡ. 10 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1358439 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 79,40 KB19/06/24 12:28:20