ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Μ ΜΟΣΧΑΤΟΣ Κ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΕ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΒΕΝΙΖΑ – ΖΑΠΑΝΙ / ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.