Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργοστασίου εκτυπώσεων υλικών συσκευασίας , της « ΜΕΪΝΤΠΑΚ Ι.Κ.Ε. » , στην οδό Λυσία 50Α , του Δήμου Περιστερίου , της Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 766,27 KB01/11/22 09:19:15