Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ορθοπεδική από 07-05-20

ΤΖΑΝΕΙΟ

Γυναικολογία από 07-05-20

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Ακτινολογία από 25-04-20

251 ΓΝΑ

Παθολογική Ογκολογία από 25-04-20

ΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Χειρουργική από 05-05-20(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)