Καθορίζουμε το χρονικό διάστημα της διακοπής του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, για την περιοχή ευθύνης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:

α. Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, τελευταία μέρα πρωτοβάθμιων πρακτικών εξετάσεων.
β. Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, τελευταία μέρα δευτεροβάθμιων πρακτικών εξετάσεων.
γ. Από την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019, οι πρακτικές εξετάσεις θα διεξάγονται κανονικά.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 613,71 KB18/08/21 08:16:12