Προκηρύσσουμε εξετάσεις 1ης περιόδου 2021, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Ως τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Β.Δ. 220/71 (ΦΕΚ 63/τΑ/71) «Περί απονομής Γενικών Πτυχίων Χειριστών Ασυρμάτου» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 80 §1.γ του Ν.4070/2012, ορίζεται η Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεταιστις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων.

Στις αιτήσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται το πτυχίο προς απόκτηση του οποίου επιθυμεί να προσέλθει στις εξετάσεις ο αιτών, η εξεταστική περίοδος και η γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί (Αγγλικά ή Γαλλικά). Οι διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να έχουν διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, τις καταστάσεις με τα ονόματατων υποψηφίων που δικαιούνται συμμετοχή στις εξετάσεις, μέχρι την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 186,28 KB19/08/21 08:24:36