Προκηρύσσουμε εξετάσεις Α’ περιόδου 2021, για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη, την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών (όπως αυτάπροβλέπονται στα άρθρα 2 & 3, του ΒΔ 510/71 και τροποποιήθηκαν / συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 258/2003), ορίζεται η Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, θα γίνει στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων. Οι ως άνω Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται να έχουν διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, καταστάσεις των υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις σε αυτές, μέχρι την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο 1, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής – Λεωφ. Μεσογείων 156, με ώρα έναρξης την 09:00 πμ..

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 195,06 KB19/08/21 08:43:10