Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 2η περίοδο 2013 (Ιούνιος 2013), οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιουνίου στην Δ/νση Μεταφορών του Δυτικού Τομέα Αθηνών ως εξής:

α) Την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και στις 09:00πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων για τους υποψηφίους που το επώνυμο τους ξεκινά από Α έως Μ.

β. Την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και στις 09:00πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων για τους υποψηφίους που το επώνυμο τους ξεκινά από Ν έως Ω καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Επιβατών.   

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.