Από την Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα της Γ’ Περιόδου 2014, που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 για την κατηγορία των Εμπορευματικών Μεταφορών.