Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών της A’ Περιόδου 2019 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PDF 191,26 KB18/08/21 07:41:27