Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2016, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στο ισόγειο (Θεομήτορος 59 – Άλιμος) 15 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη στις 10.00 πμ για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων & Επιβατών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 342,85 KB18/08/21 01:44:28