Για να προστατευθούμε από τις επιπτώσεις από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα ενημερωνόμαστε σχετικά με τις οδηγίες για την αντιμετώπιση του και λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

kafsonas_1_2021
kafsonas_2_2021-1

 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.elinyae.gr/sites/default/files/2022-06/34174_2022.pdf, στην οποία υπάρχει αναρτημένη η  υπ’ αρ. πρωτ. Δ1δ / Γ.Π. οικ. 26635 /23-04-2020 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ:6ΖΑΑ465ΦΥΟ-ΞΞΤ) με θέμα: Λήψη μέτρων διασφάλισης της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων.