Ένα από τα προληπτικά μέτρα του εφαρμόζεται κατά την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ, είναι το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Οι ακριβείς περιοχές και ο χρόνος απαγόρευσης καθορίζονται σε αποφάσεις που εκδίδονται από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες ως προέδρων των οικείων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αφορά κάθε Περιφερειακή Ενότητα και εφαρμόζεται τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 4 ή 5 (πολύ υψηλός κίνδυνος ή κατάσταση συναγερμού). 

Μετά από τη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα Σπύρου εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 351722/4-7-2019 συμμένη απόφαση για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2019. 

Η απόφαση συνοδεύεται και από χάρτη με τα όρια της περιοχής εφαρμοργής του μέτρου, ο οποίος επισυνάπτεται και ως ξεχωριστό αρχείο σε χαμηλή ανάλυση. Σε υψηλή ανάλυση είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο

 https://drive.google.com/open?id=123KRYLrR2ixDze7aLoo-APvSRTTSMMsm

ή πατώντας πάνω στον κάτωθι χάρτη

 Χάρτης Περιοχών απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομένων Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών SMALL 2