Οι τεχνολογικές καταστροφές οφείλονται συνήθως σε τεχνολογικούς κινδύνους, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται κατ΄ αρχήν με τον πρέποντα τρόπο ή σε τεχνολογικά συμβάντα (ατυχήματα) τα οποία προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, αστοχίες εξοπλισμού, οργανωτικές ή διοικητικές δυσλειτουργίες, κλπ. και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Μπορούν όμως να είναι και το αποτέλεσμα είτε άλλων φυσικών καταστροφών (σεισμών, κεραυνών, ισχυρών βροχοπτώσεων κλπ) είτε σκόπιμων ανθρώπινων ενεργειών.

Οδηγίες και μέτρα αυτοπροστασίας στα μονόφυλλα της ΓΓΠΠ:

Τεχνολογικά Ατυχήματα - Ενηρωνομαστε και προστατευόμαστε  Τεχνολογικά Ατυχήματα - Προετοιμαζόμαστε

 

και στο μήνυμα (video) που ακολουθεί: