Παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέματα πολιτικής προστασίας, πρόβλεψης καιρικών φαινομένων, ημερήσιου χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων, ενημέρωσης για θέματα αυτοπροστασίας κ.α.: 

1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π)

2. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.ΜΥ.)

3. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

4. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

5. Πυροσβεστικο Σώμα

6. Ελληνική Αστυνομία

7. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

8. Λιμενικό Σώμα

9. Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων

10. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

11. Υπουργείο Περιβάλλοντος

Για αναλυτικότερη αναφορά πατήστε εδώ

Οδηγίες αυτοπροστασίας, ανακοινώσεις και ενημερώσεις για θέματα πολιτικής προστασίας υπάρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας στη Θεματική Ενότητα Πολιτική Προστασία