Ένα από τα προληπτικά μέτρα του εφαρμόζεται κατά την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Οι ακριβείς περιοχές και ο χρόνος απαγόρευσης καθορίζονται σε αποφάσεις που εκδίδονται από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες ως προέδρων των οικείων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αφορά κάθε Περιφερειακή Ενότητα και εφαρμόζεται τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 4 ή 5 (πολύ υψηλός κίνδυνος ή κατάσταση συναγερμού)

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, ως προέδρων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 2021 όλες τις ημέρες που υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορία 5) με βάση τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε δρυμούς, δάση και “ευπαθείς¨ περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στις κάτωθι αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2021 ή είχαν εκδοθεί το 2020 (και οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νεώτερων αποφάσεων). Συγκεκριμένα οι αποφάσεις ανά Π.Ε. βρίσκονται αναρτημένες στους κάτωθι συνδέσμους:

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές που ισχύει το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων περιλαμβάνονται πάρκα και άλση (όπως τμήμα A τμήμα του Αττικού Πάρκου στο Γαλάτσι, το Πάρκο Σχινιά στο Μαραθώνα κ.λπ.) αναλόγως με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και τον υπεύθυνο φορέα λειτουργίας τους. Ειδικά για το Πάρκο Σχινιά πληροφορίες παρέχονται στον κάτωθι σύνδεσμο:

Λειτουργία Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα κατά την αντιπυρική περίοδο – Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε ακολουθώντας βασικές οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας

 

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας

#ΕνημερωνόμαστεκαιΠροστατευόμαστε

#CivilProtectionAtticaRegion