Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής με σεβασμό των διαφόρων ιστορικών και κατασκευαστικών φάσεων, διατήρηση της αυθεντικότητας και παράλληλα με διακριτική διαφοροποίηση των νέων επεμβάσεων προέβη με δαπάνες της για την διαμόρφωση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου του Τύμβου του Σοφοκλή στην Βαρυμπόμπη. 

 Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με την συνεργασία της αρμόδιας Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ήταν οι εξής: 

  1. Αποκατάσταση των σπασμένων λαρνάκων και ανατοποθέτηση τους στους τάφους.
  2. Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών περιμετρικά του Τύμβου, με πρόβλεψη για τους έχοντες κινητικά προβλήματα.
  3. Κατασκευή στεγάστρου για την προστασία του Τύμβου.
  4. Κατασκευή νέας θύρας εισόδου.

Οι εργασίες πραγματοποιηθήκαν σε δύο φάσεις συνολικού προϋπολογισμού 82.828,48€ και η χρηματοδότηση έγινε από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.