Η Περιφερειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών, θέτει ως στόχο την έξασφάλιση υψηλής ασφάλειας στα τρόφιμα τα οποία φτάνουν στους πολίτες από τις επιχειρήσεις της περιοχής και για το λόγο αυτό κινητοποίησε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει.

Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών Κωνσταντίνο Μανιάτη, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Βορείου Τομέα Αθηνών πραγματοποιεί καθημερινά εκτεταμένους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης τόσο σε επίπεδο λιανικής όσο και χονδρικής πώλησης.

Σκοπός των ελέγχων είναι η διακίνηση ασφαλών τροφίμων, σε μια δύσκολη για τη χώρα στιγμή, κατά την οποία μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων διακίνησης μη ασφαλών τροφίμων. Η πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και η διακίνηση ασφαλών τροφίμων είναι υποχρέωση όλων των επιχειρηματιών.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Βορείου Τομέα Αθηνών, μεριμνά για την τήρηση τόσο των εθνικών όσο και των κοινοτικών διατάξεων, επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις σε όσους τις καταπατούν.

Παράλληλα οι υπηρεσίες παρέχουν συμβουλές και κατευθυντήριες οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την την τήρηση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω εντολής, έχει ελεγθεί μεγάλος αριθμός σημείων κτηνιατρικού και γεωπονικού ενδιαφέροντος και στους 12 Δήμους του Βόρειου Τομέα της Αθήνας .

Ενόψει και των επερχόμενων εορτών των Χριστουγέννων οι έλεγχοι αυτοί θα ενταθούν.